Iskolatörténet


A magyar-angol két tanítási nyelvű 
Kürt Alapítványi Gimnázium


Mert haladhat-e helyes irányban, ki előtt nincs tisztában a cél; mely felé törekednie kell? … ha a sötétben bolygó utas előtt sehol fény nem ragyog; iránytalanul fog ez andalogni. Meglehet, hogy véletlenül célhoz jut, de mennyi időtöltésbe kerülend ezen utazása?! Ha pedig előtte lebeg a vezérfény, mindig egyenes irányban tarthat afelé; s nem lesz kénytelen körös-körül az egész vidéket összebotorkálni.”
                                                              (Szerb Antal: Utas és holdvilág)

A Kürt Alapítványi Gimnázium 1991-ben alakult. Több mint egy évtizedes fennállásunk igazolta a kísérletező kedvű, szabad légkörű iskola létjogosultságát: diákjaink majd’ mindegyike továbbtanul, a nyelvoktatásban elért eredményeink alapján minden évben az ország 10 legjobb középiskolája közé kerülünk. Az iskola méreténél, jellegénél fogva kiválóan alkalmas az új oktatási irányvonalak gyors adoptálására, kipróbálására és továbbfejlesztésére. Évfolyamonként két, legfeljebb 26 fős osztályunk van; a tanári kar fiatal, magasan képzett pedagógusokból áll, akik akarnak és tudnak elszakadni a hagyományos tanítási metódusoktól.

Az iskola az azt létrehozó tanárok szabad kezdeményezéséből jött létre, ugyanakkor az indulásnál a nemzetközileg is ismert Kürt Rendszerház Rt. alapító tulajdonosa, dr. Kürti Sándor is hathatósan segédkezett. Iskolánk programját, működését az iskola vezetősége, a tanári kar és a szülői- és diáktársulások határozták és határozzák meg.

A gimnázium élén kiváló pedagógusok álltak és állnak, akik közül az igazgató kinevezése az Alapítvány kuratóriumának joga, míg a helyettesek kiválasztása és felkérése az igazgató kompetenciája.


Alapító igazgató Herczeg Éva

Herczeg Éva biológia-kémia szakos tanárként az iskola egyik alapítója volt, aki fennállásától, 1992-től vezette az iskolát. Igényességének, munkabírásának, türelmének nagy szerepe volt abban, hogy iskolánk az eltelt majd két évtizedben kimagasló eredményeket tudott felmutatni az oktatás és nevelés terén. Szeretett igazgatónk 2008 őszén hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Emlékét kegyelettel őrizzük.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése